Αναζητώντας την ιστορία της πατριαρχίας | Πρώτα χριστιανικά χρόνια

Απόσπασμα από την Α΄ προς Κορινθίους επιστολή του Παύλου: [..] Θέλω να ξέρετε ότι κεφαλή κάθε άνδρα είναι ο Χριστός, κεφαλή της γυναίκας ο άνδρας, και κεφαλή του Χριστού ο θεός. Κάθε άνδρας που προσεύχεται ή προφητεύει φορώντας κάλυμμα στο κεφάλι ντροπιάζει αυτόν που είναι κεφαλή του. Και κάθε γυναίκα που προσεύχεται ή προφητεύει με ακάλυπτο κεφάλι ντροπιάζει αυτόν που είναι κεφαλή της. Είναι το ίδιο σαν να έχει ξυρίσει το κεφάλι της. Αν δεν καλύπτεται μια γυναίκα, ας κουρευτεί. Αν όμως είναι ντροπή για μια γυναίκα να ξυρίζει ή να κουρεύει το κεφάλι της, ας το καλύπτει. Ο άνδρας δεν πρέπει να σκεπάζει το κεφάλι του, γιατί είναι εικόνα και δόξα του θεού. Η γυναίκα όμως είναι δόξα του άνδρα της. Διότι δεν προήλθε ο άνδρας από τη γυναίκα, αλλά η γυναίκα από τον άνδρα, ούτε πλάστηκε ο άνδρας για χάρη της γυναίκας, αλλά η γυναίκα για χάρη του άνδρα. Γι’ αυτό πρέπει η γυναίκα να φέρει στο κεφάλι της το σημάδι της εξουσίας, για τους αγγέλους. [..]

Ακόμα δε μπορώ να καταλάβω την εξήγηση – τρίκ του Παύλου για το πως στην ίδια θεωρητικά βάση ισχύει το εντελώς αντίθετο, ως προς το ποιά πρέπει να καλύπτει το κεφάλι και ποιος επιτρέπεται να το αφήσει να αερίζεται.